Martingale system

En sannolikhetsteori som uppkom på 1800-talet och som, än idag, ofta används i betting sammanhang är martingalesystemet. Ursprunget av teorin var egentligen att bevisa att det inte fanns någon vinnande strategi när det gäller slumpspel. Men först, vad innebär sannolikhetsteorin?

Lite sannolikhetslära

I korthet kan man säga att sannolikhetsteorin beskriver olika slumpmässiga händelser och utfallet av dessa. Genom olika formler försöker man sedan få fram hur troligt det är att en viss händelse ska inträffa. Martingale är en modell som ofta används vid spel, där föregående händelse aldrig kan förutsäga nästa händelse. Alltså ett spel som enbart baseras på slump och inte skicklighet. Roulette är ett klassiskt exempel på ett rent slumpspel och det är ofta här man använder sig av martingalesystemet.

Dubbla insatsen

Martingale går ut på att hela tiden dubbla sin insats vid förlust, ända tills man vinner. Ett mynt har två sidor och det är 50 procents chans att gissa rätt på vilken sida av myntet som kommer upp vid ett kast. Det är viktigt att hela tiden hålla sig till samma sida. Om man satsar 1 krona på klave och krona kommer upp, satsar man 2 kronor nästa gång. Kommer krona upp igen, satsar med 4 kronor. Man dubblar alltså insatsen hela tiden tills klave kommer upp. Då har man vunnit tillbaka allt man hittills har förlorat, plus en krona. När man har vunnit börjar man om igen och nu kan man ändra sitt val.När det gäller roulette, kan man använda martingale när man satsar på udda eller jämt och rött eller svart. Det fungerar bara om man har två alternativ att välja mellan. I teorin fungerar detta, men det krävs en stor budget för att kunna spela på detta sätt och i längden blir det ohållbart. Dessutom är inte casinon så glada att man använder sig av detta system, men det är fritt att testa själv med ett mynt för att se om teorin håller i verkligheten. Många har provat.